Akademie

Ons spog met ‘n gedugte span opvoeders wat elkeen uitstekende kenners van hul onderskeie vakgebiede is. Monnie-personeel volg ‘n holistiese benadering om ‘n leerder in sy geheel – gees, siel en liggaam – te ontwikkel. Hulle is toegewyd en liefdevol en is bereid om die spreekwoordelike “ekstra myl” vir die leerders te af te lê. 

Ons bied ‘n verskeidenheid van aktiwiteite aan om die leerders te verryk, soos (Anti) Boelieweek, Leesweek, ekspo’s en olimpiades. Ons het ook goed toegeruste media-, lees- en rekenaarsentrums.

Vir meer inligting oor Monnies se akademie, kontak ons gerus by akademie@monnies.co.za. 

By Monnies leer ons in Afrikaans. Onderwysers en leerders doen moeite om goeie en korrekte Afrikaans te praat, lees en skryf.

Ons liefdevolle en ervare  personeel ontvang alle Monnies elke dag. Met toewyding en ondersteuning sorg hulle dat die ervaring by die skool die lekkerste-lekker is! 

Die skool volg die departementele kurrikulum met ‘n streng fokus op ‘n goeie fondasie van kernbegrippe. 
Addisioneel, ontvang die leerders ook weekliks onderrig in die volgende vakke:

  • Liggaamsopvoeding (LO) – ontwikkeling van groot motoriese vaardighede – twee keer per week
  • Rekenaarvaardigheid – een keer per week

Die mediasentrum word een maal per week besoek om ‘n liefde vir boeke en lees te verseker.

By Laerskool Monumentpark is uitnemendheid die dryfveer agter ons akademiese sukses. ‘n Hoogs gekwalifiseerde en toegewyde personeelkorps lei met entoesiasme, terwyl ‘n goeie balans tussen tradisionele en vernuwende onderrigmetodes gehandhaaf word.

Die departementele kurrikulum word met sukses in die intersenfase geïnkorporeer. Deurlopende assessering stel ons in staat om probleemareas spoedig te identifiseer, evalueer en effektief aan te spreek. ‘n Intensiewe heronderrig en remediëringprogram word met vrug aangebied en waar nodig, ontvang leerders addisionele steun van ons bekwame leerderondersteuningspan. 

Vaardigheidsontwikkeling word holisties benader en die insluit van tegnologie, vernuwende denke en ‘n “buite die boks”-aanbiedingstyl getuig hiervan.

Ons spog met ‘n nuwe leessentrum wat vanaf graad 4 tot graad 7 daagliks benut word. Tans het ons twee programme beskikbaar vir die leerders, naamlik: Lesers is Leiers (Afrikaans) en Readers are Leaders (English).

Elke leerder word op sy eie spoed en begripsvermoë getoets, om sodoende elke leerder op sy of haar eie vlak te ontwikkel en te bevorder. Ons het jaarliks ‘n leesweek, waartydens ons elke dag leesaktiwiteite en -programme volg om lees vir elke leerder in ’n opwindende reis te verander en belangstelling in lees te kweek.

‘n Goed toegeruste mediasentrum is tot leerders en onderwysers se beskikking om navorsing te doen of net lekker te lees. Leerders word aangemoedig om hierdie sentrum optimaal te benut en aan te wend met suksesvolle leer as doelwit. Die mediasentrum bestaan uit 21 000 boeke wat in junior- en seniorafdelings vir verhale en vakliteratuur onderskeidelik ingedeel is.

Die mediasentrum word gedurende pouses deur onderwysassistente beman, sodat leerders boeke kan uitneem of sommer net lekker kan ontspan met ‘n boek in die hand.

Die mediasentrum staan onder leiding van mev. Rika Potgieter en mev. Anet Burns.

Die skool beskik tans oor twee goed toegeruste rekenaarsentrums wat ‘n skootrekenaar vir elke leerder in die klas insluit.

Die een sentrum word vir lees aangewend en die tweede sentrum vir rekenaars en robotika.
Grondslagfaseleerders leer basiese rekenaarvaardighede en word aan kodering blootgestel deur lyfie-kodering, die volg van stap-vir-stap-instruksies, asook probleemoplossingsvaardighede. Ons maak van programme soos Sebran, Paint, Paint 3D, EduPlay en Scratch Junior gebruik.

Intersenfaseleerders leer om vining en korrek te tik. Ons fokus ook meer op Google Suite, Classroom, Drive, Docs en Slides. Internetveiligheid is nog ‘n belangrike komponent en die leerders leer hoe om verantwoordelike internetgebruikers te wees.

Die seniors leer van kodering en robotika met binêre getalle, probleemoplossing en kodering. Ons maak van Scratch, Hour of code en Tanks gebruik.

Elke kind in die skool het ‘n Google-rekening wat streng deur die skool beheer word.  Hierdeur kry hulle toegang tot Google Classroom, waarop al die werk wat behandel word aan die begin van elke siklus gelaai word.  So het die leerders toegang tot alle inligting en skyfiereekse wat in die klas behandel word, sou hulle afwesig wees of om vir voorbereiding vir assesserings te gebruik.

Die skool bied robotika as buitemuurse aktiwiteit aan en neem jaarliks aan kompetisies soos die Klofie-robotikakompetisie en FLL (Lego-robotte) deel.

Die Spelling Bee is ‘n Engelse spelkompetisie waar leerders in graadverband teen mekaar kompeteer om te sien wie die beste speller is. Die eerste twee beste spellers van graad 6 word vir die departement van onderwys se Spelling Bee-kompetisie ingeskryf.

Laerskool Monumentpark bied reeds vanaf 2015 die gesogte Toastmasters Youth Leadership-kursus aan. Hierdie kursus bied aan graad 6 en 7 leerders die geleentheid om oor ‘n tydperk van agt weke hulle kommunikasie- en leierskapsvaardighede te verbeter. Die kursus word in Engels deur die Pretoria 2000 Toastmasters Club aangebied, volgens die standaarde wat deur Toastmasters International gestel word.

Opleidingsessies in kommunikasievaardighede behels onder andere die struktuur van ‘n toespraak, gebruik van rekwisiete en goeie lyftaal. Die leerders se leierskapsvaardighede word bevorder deurdat hulle verskeie leierskapsposisies tydens die sessies beklee, bv. voorsitter.

 

Sport

Noem ‘n sport en Monnies speel dit met oorgawe en passie in verskeie spanne per ouderdom.

Deur spesialisafrigting verseker ons dat ons leerders aktief bly, oefen om te wen, waardevolle vaardighede aanleer en die krag van spanwerk ervaar. Saam met u as ouer, word leerders se talente ontdek en tot volle potensiaal ontwikkel. Monnies leer ook ‘n liefde vir sport aan en het verskeie geleenthede waar talente tot op plaaslike, provinsiale en selfs nasionale vlak beoefen word.