Submitted by Webmaintainer on

‘n Goed toegeruste mediasentrum is tot leerders en onderwysers se beskikking om navorsing te doen of net lekker te lees. Leerders word aangemoedig om hierdie sentrum optimaal te benut en aan te wend met suksesvolle leer as doelwit. Die mediasentrum bestaan uit 21 000 boeke wat in junior- en seniorafdelings vir verhale en vakliteratuur onderskeidelik ingedeel is.

Die mediasentrum word gedurende pouses deur onderwysassistente beman, sodat leerders boeke kan uitneem of sommer net lekker kan ontspan met ‘n boek in die hand.

Die mediasentrum staan onder leiding van mev. Rika Potgieter en mev. Anet Burns.

Trekveld Posisie
4